60 lecie kapłaństwa

60 lecie kapłaństwa

Niecodzienna Uroczystość w gnieźnieńskiej Farze. 3 czerwca o godz. 12:30 ks. Prof Tadeusz Makowski dziękował Panu Bogu za 60 lat kapłaństwa. 

 

Ksiądz Prałat Tadeusz Makowski urodził się w 1933 r. w Kcyni. Po studiach w gnieźnieńskim Seminarium w 1958 r. przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po krótki wikariacie rozpoczyna studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z tytułem doktora rozpoczął pracę notariusza w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Po dwóch latach obok funkcji notariusza został wykładowcą teologii pastoralnej w Prymasowskim Seminarium gdzie pracował ponad 40 lat. W międzyczasie pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin i sekretarza komicji Episkopatu Polski IUSTITIA PAX. Ksiądz Tadeusz Makowski był profesorem bardzo wielu kapłanów, którzy darzą Jubilata wielkim szacunkiem. Ksiądz Prałat od początku pobytu w Gnieźnie był związany z gnieźnieńską Farą, gdzie każdego dnia sprawował Mszę św. przez ponad 40 lat.

Uroczystej dziękczynnej Mszy św. Przewodniczył oraz wygłosił Słowo Boże ksiądz Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu. Obok Jubilata Mszę św. sprawowali byli proboszczowie parafii Farnej ks. Jan Kasprowicz oraz ks. Mieczysław Polak, oraz obecny proboszcz ks. Maciej Lisiecki wraz z ks. Rektorem Przemysławem Kwiatkowskim oraz ks. Infułatem Jerzym Stefańskim. Życzenia Jubilatowi nadesłał Ojciec św. Franciszek oraz przewodniczący Episkopatu Polski ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Uroczystość swoim śpiewem ubogacił Chór parafialny im św. O. Pio.

tekst A. Joras, fot. W. Zawadzki

galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *