sprawozdanie duszpasterskie 2017

sprawozdanie duszpasterskie 2017

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE 2017

 

Kolęda 2017

Przyjęto nas w  1416 mieszkaniach (o 20 więcej),  661 mieszkania były zamknięte lub wprost odmówiono kolędy (32%). Na terenie parafii mieszka ok 5000 osób, 456 osób jest samotnych.

Sakramenty Święte

Przypominam ogólną zasadę, że sakramenty przyjmuje się we własnej parafii. Na odstępstwa od tej zasady potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza. Należymy do tej parafii na terenie której mieszkamy (nie ma znaczenia zameldowanie). 

a. Chrzest (78 w 2016, 6 więcej niż w 2015): może być udzielony dziecku, którego rodzice i chrzestni gwarantują katolickie wychowanie. Niepokojące jest, że ponad połowa (41) to dzieci ze związków niesakramentalnych. Przypominamy, że chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące. Nie mogą nimi być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. 

b. Eucharystia. W ubiegłym roku do I Komunii św. przystąpiło 67 dzieci (o 27 więcej). W tym roku dzieci przystąpią do tego sakramentu 21 maja. Przygotowują się do tego ważnego dnia przez katechezę parafialną i szkolną. Katechezę prowadzi ks. Grzegorz. Przypominamy, że dzieci przystępują do I Komunii św. w trzeciej klasie.

Ważnym problemem jest świętowanie dnia Pańskiego. Martwi nas, że systematycznie w niedzielnej Mszy św. uczestniczy jedynie około 25-30% parafian. 

W naszej parafii jest ustanowiony nadzwyczajny szafarz Eucharystii, który odwiedza chorych z Komunią św. w niedziele i święta.

Nasza świątynia jest położona w centrum miasta i nawiedzana w ciągu dnia. W każdy wtorek jest całodzienna adoracja NS. Zachęcamy do korzystania. 

Zachęcamy do korzystania z Sakramentu Pojednania w naszej świątyni, spowiadamy przed i w czasie Mszy św. 

c. Bierzmowanie (42 w 2016, o 4 mniej): wielu młodych po przyjęciu sakramentu bierzmowania znika z kościoła. Przygotowanie do bierzmowania trwa w naszej parafii 2 lata. Katechezę prowadzi ks. Dominik. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony 26 kwietnia, o godz. 18.00.   

d. Małżeństwo (21 w 2016, o 10 mniej). Do tego sakramentu trzeba się przygotować. Osoby, które mieszkają zagranicą albo poza Gnieznem, mogą wszelkie formalności przedślubne przeprowadzić w miejscu zamieszkania e (zagranicą czynią to duszpasterze Polaków). Kurs przedmałżeński będzie w naszej parafii w okresie Wielkiego Postu (początek w I Niedzielę WP).

Pewna część rodzin to związki niesakramentalne (225). Wiele małżeństw to związki cywilne, które nie mogą zawrzeć sakramentu. Piękne jest to, że utrzymują jedność z Kościołem. Zachęcamy ustawicznie te pary, które żyją w związku cywilnym czy w wolnym związku, a mogą zawrzeć związek sakramentalny, a takich jest wiele w naszej parafii, by uczyniły to i nie odkładały tak ważnej sprawy na później. Są to sprawy do uregulowania. Wystarczy tylko odrobina chęci i dobrej woli. Bariera finansowa nie jest żadnym problemem w przeprowadzeniu ceremonii ślubnej w naszej świątyni. Przypominamy, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą przyjmować Komunii św. Istnieje możliwość Komunii, szczególnie dla osób starszych, jeśli podejmą zobowiązanie, że będą żyć tak jak brat i siostra. W tym celu należy zgłosić się do proboszcza. Do sakramentów mogą też przystępować osoby, których małżeństwo się rozpadło, o ile nie żyją w nowym związku. Rodziny są naszą wielką troską. W intencji małżeństw odbywa się czuwanie modlitewne w I soboty miesiąca prowadzone przez grupę małżonków spotykających się także na spotkaniach formacyjnych. Grupa jest prowadzona przez ks. Radka. 

e. Sakrament chorych: namaszczenie nie jest sakramentem umierających, ale chorych, tzn. sakramentem, który ma umocnić i pokrzepić osobę chorą lub zmagającą się z niedogodnościami wieku we wszystkich cierpieniach. Na terenie naszej parafii jest wiele osób starszych, chorych, którzy nie mogą już przychodzić do świątyni. Odwiedzamy chorych w pierwszą sobotę miesiąca, ale wielu z nich nie korzysta z sakramentów nawet z okazji świąt wielkanocnych. Prosimy rodziny o zatroszczenie się o to, szczególnie w obliczu śmierci. Niestety wiele osób umiera bez pojednania z Bogiem. W ubiegłym roku odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku 66 osób (20 mniej ).

Świeccy w parafii

W naszej parafii istnieje wspólnota Żywego Różańca (powstaje 2 Róża), Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich,  chór im. Ojca Pio, grupy ministrantów, lektorów, grupa małżeństw, przy parafii działa biuro Radia Maryja, Siostry Miłosierdzia prowadzą grupy dzieci i młodzieży Maryjnej, jest punkt wydawania rzeczy dla ubogich, działa Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna. W ubiegłym roku rozpoczęła działalność grupa dyskusyjna, która spotyka się raz na miesiąc rozważając różne tematy związane z wiarą i Kościołem (ks. Dominik). Planujemy w najbliższym czasie rozpocząć spotkania biblijne na temat aktualizacji niedzielnego Słowa Bożego w naszej codzienności. Pomagamy ubogim poprzez pomoc w wyprawce szkolnej we wrześniu, paczki świąteczne, zakup leków. Istnieje potrzeba zajęcia się w większym stopniu ludźmi potrzebującymi, których jest na terenie naszej parafii bardzo dużo. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe inicjatywy. Pomagamy także ludziom potrzebującym poza granicami naszego kraju. Uczestniczymy w programie Caritas Polska Rodzina Rodzinie wspierając rodzinę Saliba Mnofan Tokmaji z Aleppo.

Media

Od lutego mamy nową stronę internetową (ks. Dominik), podziękowanie dla Rafała i Błażeja Smyków za prowadzenie poprzedniej, jesteśmy na fb.   Cieszymy się, że wiele osób z tej formy komunikowania korzysta. Prosimy o większe zainteresowanie prasą katolicką, szczególnie rozprowadzanym w parafii „Przewodnikiem Katolickim”. Niestety musimy płacić za egzemplarze niesprzedane.

Wydarzenia 2016 roku

W ubiegłym roku nastąpiła zmiana w gronie kapłanów: ks. Piotra Halczuka zastąpił ks. Radosław Kaźmierski. 

Dużym wydarzeniem w naszej parafii było goszczenie kopii cudownego obrazu NMP Częstochowskiej, przeżycie 1050 rocznicy Chrztu Polski i ŚDM. Jeszcze raz dziękuję rodzinom, które przyjęły młodzież z Libanu i wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego wydarzenia.

Sprawy finansowe

Robiąc sprawozdanie trudno pominąć sprawy materialne. Dochody w ubiegłym roku: 519 952,80 zł. Podstawą budżetu parafialnego są ofiary składane na tacę, dzierżawy, darowizny, ofiary z okazji sakramentów (wszystkie ofiary składane przy okazji przyjmowania sakramentów-chrzty, śluby, pogrzeby-trafiają do kasy parafialnej. Nie są to osobiste dochody kapłanów), ofiary kolędowe. Raz w miesiącu zbieramy ofiary na cele inwestycyjne (fara-ok. 1300-1500 zł., k. garnizonowy- ok. 600-800 zł.). W ubiegłym roku uzyskaliśmy dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dach (100 000 zł.). 

Przychody są wykorzystane na inwestycje oraz na bieżące funkcjonowanie parafii. 

Rozchody to 515 110,42 zł. w tym: utrzymanie (ogrzewanie, prąd, woda, śmieci, pracownicy), inwestycje i bieżące naprawy  i na powinności względem diecezji  i na Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, na cele poza diecezjalne , na pomoc charytatywną wydaliśmy, na kult.

Inwestycje

W ubiegłym roku były prowadzone, dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i pomocy dobroczyńców, dalsze prace przy naszej świątyni, został naprawiony dach prezbiterium (165 000 zł.). W tym roku złożyliśmy wniosek na naprawę dachu  zakrystii i Kaplicy Św. Antoniego. Potrzebny jest jednak wkład własny i na to przeznaczamy ofiary kolędowe i składki inwestycyjne. Dopiero po naprawie całego dachu będzie można prowadzić prace wewnątrz świątyni. Wystąpiłem do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków o wpisanie wnętrza i wyposażenia kościoła do rejestru zabytków. Bez tego nie można starać się o dalsze dotacje. Niestety do rejestru zabytków są wpisane tylko witraże.

W ubiegłym roku zostały odnowione także pomieszczenia na plebanii, rozpoczęliśmy porządkowanie skarpy przy kościele, zakupiliśmy nowe statywy i mikrofony, został przeprowadzony remont części dachu i kanalizacji na Słomiance. Zostały wycięte drzewa na Słomiance i przy plebanii. Niestety, mimo ciągłych wysiłków nie udało się przywrócić do użytku wychodzącej figury Św. Wojciecha. 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, te niedzielne i wpłaty na konto oraz te składane jako daninę diecezjalną. Dziękujemy za ofiary kolędowe.

Cmentarz

Naszą troską jest też Cmentarz Farny przy ul Witkowskiej. W ubiegłym roku przeprowadzono pielęgnację i wycinkę kolejnych drzew oraz udało się zinwentaryzować groby.  Chcemy kontynuować porządkowanie cmentarza, zostanie postawiony nowy krzyż i wycięte suche drzewa. Będą brukowane kolejne alejki. Prosimy wszystkich, którzy mają zaległości w płaceniu tzw. pokładnego o terminowe regulowanie tych opłat. Od listopada nastąpiła zmiana sposobu naliczania kosztów wywozu śmieci z cmentarza, co skutkowało dużo wyższymi rachunkami.   

Podziękowania

Hasłem duszpasterskim tego roku jest „Idźcie i głoście”. Koncentrujemy  naszą uwagę na sakramencie bierzmowania. Ten rok niesie ze sobą wspomnienie 100. rocznicy śmierci św. brata Alberta i 100. rocznicy objawień fatimskich.

Zdaję sobie sprawę, że to sprawozdanie nie wyczerpuje wszystkich problemów naszej wspólnoty parafialnej. Postaram się częściej poruszać interesujące nas tematy w ramach parafialnych ogłoszeń.

Na koniec przepraszam za wszelkie nasze błędy i niedociągnięcia a jest ich na pewno wiele.

Bóg zapłać wszystkim, którzy trudzą się dla dobra naszego kościoła. Dziękuję:

a. księżom: Grzegorzowi, Dominikowi i Radosławowi za ofiarną pracę; ks. kan. Ryszardowi za pomoc;

b. Siostrom Miłosierdzia i s. Genowefie za zaangażowanie w życie parafii;

c. P. Andrzejowi, pozostałym organistom, kościelnym, pracownikom plebanijnym za współpracę

d. świeckim członkom wspólnot parafialnych za modlitwę i zaangażowanie

c. wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali inicjatywy duszpasterskie;

f.  dzieciom, młodzieży, lektorom, ministrantom, doradczyni życia rodzinnego, katechetom, wszystkim Parafianom i sympatykom naszego kościoła za życzliwość, zainteresowanie życiem parafii i wszelką pomoc.

Wkroczyliśmy w kolejny rok. Prośmy Boga o potrzebne łaski dla całej parafii, dla każdego z osobna. Niech nasza parafia staje się jedną, wielką rodziną pełną miłości i ludzkiej życzliwości.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *