Krótka historia obrazu Koronacji NMP z kaplicy Literackiej

Krótka historia obrazu Koronacji NMP z kaplicy Literackiej

W 1594 roku arcybiskup Stanisław Karnkowski nadał przywilej potwierdzający bractwo literackie działające w gnieźnieńskiej farze. W 1611 roku przy południowej nawie kościoła wzniesiono kaplicę dla tegoż bractwa. Dwa lata później wybuchł w Gnieźnie wielki pożar, w wyniku którego uległa ona zniszczeniu. czytaj...