Sakramenty

jak wygląda przygotowanie w parafii

Sakrament Chrztu Świętego

Udzielamy tego sakramentu podczas Mszy Świętej w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 12:30 oraz trzecią sobotę miesiąca o godzinie 18:30.

Przy zgłaszaniu dziecka – najpóźniej na tydzień przed terminem Chrztu Świętego – prosimy przedłożyć AKT URODZENIA DZIECKA z Urzędu Stanu Cywilnego.

UWAGA! Rodzicami chrzestnymi mogą być jedynie wierzący i praktykujący katolicy. Jeśli są z innej parafii powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie wystawione przez duszpasterzy swojej parafii.

Rodzice i rodzice chrzestni mają obowiązek uczestniczenia w katechezie przygotowawczej do Chrztu Świętego. Odbywa się ona w każdy piątek przed Chrztem Świętym po Mszy Świetej wieczornej w Biurze Parafialnym.

Pierwsza Komunia Święta – zawsze 3 niedziela maja (21 maja 2017)

Przygotowanie odbywa się w szkole i w parafii. Od września zbierane są deklaracje – chęć przygotowania dziecka w naszej parafii. Wszelkie informacje u prowadzącego spotkania ks. Maciej Lisiecki. Informacje bieżące na FB – link

Bierzmowanie

Przygotowanie obejmuje dwa lata formacji (8 klasa i pierwsza szkoły ponadpodstawowej). Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu – złożeniem deklaracji – chęci przygotowywania się do przyjęcia tego sakramentu.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni, którzy pragną przyjąć Sakrament Małżeństwa, powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu (termin warto zarezerwować już wcześniej).

UWAGA! Należy przedłożyć następujące dokumenty:
1.    metryki Chrztu Św. wystawione nie później niż przed trzema miesiącami
2.    dowody osobiste
3.    świadectwa ukończenia tzw. Kursu Przedmałżeńskiego
4.    ostatnie świadectwa z nauki religii
5.    dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubów konkordatowych)

W parafii odbywa się „Kurs Przedmałżeński” w okresie Wielkiego Postu (2017 – początek 5 marca)

Sakrament Eucharystii – formalności związane z pogrzebem.

1. W sprawie ustalenia daty i godziny pogrzebu należy skontaktować się z księdzem w parafii.

2. W Biurze Parafialnym należy przedstawić:
 akt zgonu,
 zaświadczenie od kapelana szpitala, jeśli osoba zmarła była zaopatrzona sakramentami w szpitalu
, pozwolenia od proboszcza, jeśli osoba zmarła nie jest naszym parafianinem

3. Jeśli pogrzeb odbywa się na Cmentarzu Farnym należy przedstawić:
– kartę zgonu (część przeznaczona dla administracji cmentarza)
– informacja od pracownika cmentarza o miejscu grobu (tel. 788 058 677)

mapa cmentarza

Sakrament Chorych

Udzielamy tego Sakramentu na każdą prośbę (kontakt), przy okazji odwiedzania chorych w domach w pierwszą sobotę miesiąca (od. godz. 9:00) oraz podczas specjalnych nabożeństw dla chorych. (ulice należące do naszej parafii)