Orędzie na Wielki Post 2018

Orędzie na Wielki Post 2018

TEKST ORĘDZIA: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt. 24,12) Drodzy Bracia i Siostry! Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do…